DÍ er aðildarfélag BHM

Orlofsuppbót  2009

Starfsmaður sem hefur verið í fullu starfi allt orlofsárið (1. maí til 30. apríl) fær greidda sérstaka persónuuppbót, orlofsuppbót. Upphæðin er 25.200 fyrir þá sem starfa hjá ríki eða sveitarfélögum. 

Sækja um orlofsbústað hjá BHM

Sjúkrasjóður BHM - er aðeins opinn félagsmönnum aðildarfélaga sem starfa á almennum vinnumarkaði. Hlutverk sjóðsins er að veita fjárhagsaðstoð í nánar tilteknum tilvikum, styðja við endurhæfingu og forvörnum, sbr. nánar úthlutunarreglum.

Samkvæmt lögum nr. 19/1979 ber einkafyrirtækjum að greiða 1% af heildarlaunum starfsmanna sinna í sjúkrasjóð. Réttur í SBHM er háður því að iðgjöld hafi verið greidd síðustu 6. mánuði.

Sjálfstætt starfandi dýralæknar sem eru félagar í DÍ geta borgað til sjóðsins 1% af reiknuðum launum og aflað sér réttinda hjá sjóðnum.

Styrktarsjóður Bandalags háskólamanna

Öll aðildarfélög BHM eiga aðild að Styrktarsjóð BHM.

Þó er rétt að athuga að aðeins er greitt fyrir opinbera starfsmenn í sjóðinn.
Félagsmenn aðildarfélaga BHM sem starfa á almennum vinnumarkaði eiga hins vegar rétt í Sjúkrasjóð BHM.

Starfsmenntunarsjóður BHM

VIRK -Starfsendurhæfingarsjóður

miđvikudagur 20 september 09 2017
Nýjustu fréttir
Silja Unnarsdóttir, Kristbjörg Sara Thorarensen, Helga Høeg...
DÍ sendir inn tilnefningu um Ólaf Valsson sem coucillor fyrir Evrópu til WVA....
Skrifað var undir kjarasamning við ríkið í BHM samfloti um 10 leytið...

Dýralæknatal, búfjársjúkdómar og saga

fæst hjá DÍ 3000 kr (dyr@dyr.is)

Atvinnuauglýsingar

Dýralæknastofa Dagfinns leitar að dýralækni í smádýrapraksís. Fullt eða hlutastarf kemur til greina.

 Upplýsingar í síma 5523622.