Stofnanasamningur_Keldna_og_DI_-_5._mai_2006

Landbúnaðarstofnun_stofnansamningur_BHM_2007

Afnám Verkfallsréttar 9.jan 2009

14 héraðsdýralæknar, yfirdýralæknir og 3 dýralæknar sem sérfræðingar að Keldum hafa verið undanþegnir verkfallsheimild.

Réttur til biðlauna

Þeir sem voru í starfi í júní 1996 og áttu rétt til biðlauna skv. eldri lögum eiga hliðstæðan rétt
til biðlauna og embættismenn (34. gr., bbákv.) ef staða þeirra er lögð niður, þ.e. réttur til fastra
launa í 6 mán ef þeir hafa starfað í skemmri tíma en 15 ár en ella í 12 mánuði.
Biðlaunarétturinn skv. 34. gr. er þó lakari en eldri réttur (14. gr. l. 38/1954) að tvennu leyti:
Sá sem hafnar sambærilegri stöðu á vegum ríkis eða einhvers annars aðila glatar rétti til
biðlauna.
Biðlaun falla brott ef sá sem þeirra nýtur tekur við einhverju öðru launuðu starfi á
biðlaunatímabilinu ef launin í hinu nýja starfi er jöfn eða hærri biðlaununum - en ella
skerðast biðlaun hlutfallslega.
Nýir starfsmenn sem hófu starf eftir gildistöku laga nr. 70/1996, þ.e. eftir 1. júlí 1996, eiga
ekki rétt til biðlauna.

fyrirspurn_um_biðlaun

miđvikudagur 20 september 09 2017
Nýjustu fréttir
Silja Unnarsdóttir, Kristbjörg Sara Thorarensen, Helga Høeg...
DÍ sendir inn tilnefningu um Ólaf Valsson sem coucillor fyrir Evrópu til WVA....
Skrifað var undir kjarasamning við ríkið í BHM samfloti um 10 leytið...

Dýralæknatal, búfjársjúkdómar og saga

fæst hjá DÍ 3000 kr (dyr@dyr.is)

Atvinnuauglýsingar

Dýralæknastofa Dagfinns leitar að dýralækni í smádýrapraksís. Fullt eða hlutastarf kemur til greina.

 Upplýsingar í síma 5523622.