Skip to main content

Persónuverndarstefna DÍ

Almennt

Persónuvernd þín skiptir Dýralæknafélag Íslands máli. Við höfum því útbúið persónuverndarstefnu sem nær yfir söfnun okkar, notkun, birtingu, flutning og geymslu á upplýsingunum þínum. Gefðu þér tíma til að kynna þér vinnubrögð okkar þegar kemur að persónuvernd og hafðu samband ef þú hefur einhverjar spurningar.

Þú getur skoðað og notið vefsvæðis okkar án þess að gefa upp nokkrar persónulegar upplýsingar, þar með talið netfangið þitt. En ef þú skilur eftir persónuupplýsingar hér geturðu verið viss um að við munum ekki selja, leigja eða deila persónuupplýsingunum þínum með neinum öðrum, nema þá aðeins að þeir geti hjálpað okkur að veita þér þá þjónustu sem þú baðst um, sbr. umfjöllun hér fyrir neðan.

Söfnun og notkun persónugreinanlegra upplýsinga

Persónugreinanlegar upplýsingar eru gögn sem nota má til að bera kennsl á eða hafa samband við tiltekinn einstakling.
Þú gætir verið beðin/n um að gefa upp persónugreinanlegar upplýsingar hvenær sem þú átt í samskiptum við Dýralæknafélag Íslands eða vísindasjóð DÍ.

Dýralæknafélag Íslands notar persónugreinanlegar upplýsingar í samræmi við þessa persónuverndarstefnu. Félagið getur einnig sameinað þær öðrum upplýsingum til að afgreiða umsóknir, útvega og bæta þjónustu við félagsmenn. Þú þarft ekki að veita þær persónugreinanlegu upplýsingar sem við höfum óskað eftir en ef þú kýst að gera það ekki getum við ekki afgreitt umsóknir, veitt þér þjónustu né heldur brugðist við fyrirspurnum sem þú kannt að senda okkur.

Persónugreinanlegar upplýsingar sem DÍ safnar og notar

Hér eru dæmi um upplýsingar sem DÍ safnar:

  • Þegar þú sækir um aðild að félaginu söfnum við eftirfarandi upplýsingum: nafn, kennitala, símanúmer, netfang, vinnustaður og menntun auk upplýsinga um bankareikning þegar við á.
  • Félagið fær sendar upplýsingar um sundurliðaðar greiðslur í sjóði og félagsgjöld þín frá vinnuveitanda þínum.
  • Þegar þú sendir inn fyrirspurn á félagið í gegnum heimasíðuna söfnum við eftirfarandi upplýsingum: nafn, símanúmer og netfang.
  • Þegar þú skráir þig á ráðstefnur og fundi söfnum við eftirfarandi upplýsingum: nafn, kennitala, símanúmer, netfang og vinnustaður.

Notkun okkar á persónugreinanlegum upplýsingum um þig

  • Þær persónugreinanlegu upplýsingar sem við söfnum gera okkur kleift að senda þér nýjustu fréttir og upplýsingar um væntanlega viðburði, viðhorfskannanir, starfaauglýsingar og aðrar fréttir. Viljirðu ekki vera á póstlista okkar geturðu afþakkað hvenær sem er með því að senda tölvupóst.
  • Við munum nota persónugreinanlegar upplýsingar þínar, svo sem kennitölu, til að staðfesta auðkenni þitt og ákvarða viðeigandi þjónustu fyrir þig. Til dæmis getum við notað kennitölu til að afgreiða umsóknir þar sem það á við.

Söfnun og notkun ópersónugreinanlegra upplýsinga

Við söfnum einnig gögnum á sniði sem ekki er hægt að tengja beint við tiltekna einstaklinga, t.d. í viðhorfskönnun og kjarakönnun.

Ef við sameinum ópersónugreinanlegar upplýsingar persónugreinanlegum upplýsingum verður farið með sameinuðu upplýsingarnar sem persónugreinanlegar upplýsingar á meðan þær eru sameinaðar.

Upplýsingar birtar þriðja aðila

Dýralæknafélag Íslands gerir tilteknar persónugreinanlegar upplýsingar aðgengilegar sjóðum BHM í því skyni að fá upplýsingar til að geta afgreitt umsókn eða önnur mál sem þú hefur leitað til félagsins með. Þriðja aðila ber skylda til að vernda upplýsingar þínar.

Dýralæknafélag Íslands kann að gera tilteknar persónugreinanlega upplýsingar aðgengilegar þriðja aðila vegna framkvæmdar viðhorfskannana eða annarra rannsókna í þágu dýralækninga. Dæmi um kannanir sem félagið hefur gert er kjarakönnun Bandalags háskólamanna. Þriðja aðila ber skylda til að vernda upplýsingar þínar.

Nauðsynlegt gæti verið – samkvæmt lögum, lagaferlum, málaferlum og/eða beiðni frá opinberum aðilum– að Dýralæknafélag Íslands gefi upp persónugreinanlegar upplýsingar þínar. Við gefum upp upplýsingar um þig ef við teljum það nauðsynlegt eða viðeigandi af orsökum sem varða þjóðaröryggi, löggæslu eða annan almannahag.

Þessu til viðbótar og þrátt fyrir sérhvert ákvæði þessarar persónuverndarstefnu áskiljum við okkur rétt til notkunar og afhjúpunar á persónuupplýsingum og ópersónulegum upplýsingum í því skyni að rannsaka, koma í veg fyrir eða bregðast við lögbrotum, gruni um svik eða aðstæðum sem fela í sér mögulega hættu á líkamsskaða hjá öðrum einstaklingi, eða í öðrum þeim tilgangi sem lög kveða á um.

Verndun persónugreinanlegra upplýsinga

Dýralæknafélag Íslands tekur öryggi persónugreinanlegra upplýsinga mjög alvarlega. Þegar Dýralæknafélag Íslands geymir persónuupplýsingar frá þér notum við tölvukerfi með takmörkuðum aðgangi, hýst á stöðum sem varðir eru með efnislegum öryggisráðstöfunum. Gögn eru hýst bæði á skýjalausnum Microsoft og hjá innlendum hýsingaraðilum. Öll gögn eru afrituð með reglubundnum hætti og afrit geymd á dulkóðuðu sniði.

Þegar þú birtir færslu á netsamfélagssíðu Dýralæknafélags Íslands eru persónugreinanlegu upplýsingarnar og efnið sem þú deilir sýnilegt öðrum notendum og þeir geta lesið það, safnað því eða notað það. Þú berð ábyrgð á þeim persónugreinanlegu upplýsingum sem þú kýst að deila eða senda við þessar kringumstæður. Ef þú gefur t.d. upp nafn þitt og netfang í færslu á umræðusvæði eru þær upplýsingar opinberar. Sýndu aðgát þegar þú notar þessa eiginleika.

Heilleiki og varðveisla persónugreinanlegra upplýsinga

Dýralæknafélag Íslands mun varðveita persónugreinanlegar upplýsingar þínar eins lengi og þarf til að uppfylla það sem lýst er í þessari persónuverndarstefnu nema lög krefjist eða leyfi lengri varðveislutíma.

Aðgangur að persónugreinanlegum upplýsingum

Dýralæknafélag Íslands veitir þér aðgang og afrit að gögnum í hvaða tilgangi sem er, þ.m.t. til að biðja okkur um að leiðrétta gögnin ef þau eru ónákvæm eða eyða gögnum ef félaginu ber ekki skylda til að varðveita þau lögum samkvæmt. Við gætum hafnað því að vinna úr beiðnum sem eru lítilvægar/tilefnislausar, stofna friðhelgi annarra í hættu, eru sérlega óhagkvæmar eða krefjast aðgangs sem að öðru leyti er ekki krafist samkvæmt lögum á hverjum stað. Beiðnir um aðgang, leiðréttingu eða eyðingu má senda til félagsins.

Áhersla Dýralæknafélags Íslands á persónuvernd þína

Til að tryggja öryggi persónugreinanlegu upplýsinga þinna upplýsum við starfsfólk  og stjórn félagsins um reglur okkar varðandi persónuvernd og öryggi og framfylgjum með ströngum hætti öryggisráðstöfunum innan Dýralæknafélags Íslands.

Spurningar um persónuvernd

Ef spurningar eða athugunarefni koma upp varðandi persónuverndarstefnu eða gagnavinnslu Dýralæknafélags Íslands eða ef þú vilt kvarta yfir hugsanlegu broti á persónuverndarlögum skaltu hafa samband við okkur.

Þegar okkur berst spurning um persónuvernd mun framkvæmdastjóri Dýralæknafélags Íslands fara yfir samskiptin og leitast við að taka á því tiltekna athugunarefni eða fyrirspurn sem þú vilt fá svör við. Ef málið er umfangsmeira í eðli sínu gætum við óskað frekari upplýsinga frá þér. Öllum slíkum umfangsmeiri samskiptum er svarað. Ef þú sættir þig ekki við svar okkar geturðu beint kvörtun þinni til Persónuverndarstofnunar. Ef þú spyrð okkur munum við leitast við að veita þér upplýsingar um leiðir til að leggja fram kvartanir sem eiga við þínar kringumstæður.