Orðsending vegna inflúensufaraldurs

 

Vegna inflúensufaraldursins sem nú geisar eru bændur, hestamenn og aðrir sem ábyrgir

eru fyrir skepnum hvattir til að huga að því hvernig þeir eru í stakk búnir til að bregðast

við ef margt heimilisfólk eða starfsfólk á búum þeirra veikist samtímis. Þótt þessi

faraldur sé tiltölulega vægur er allur varinn góður. Rétt er einnig að hafa í huga að

ýmislegt annað getur valdið því að margir á sama heimili eða vinnustað forfallist, t.d.

nátturuhamfarir. Mikilvægt er að allir íhugi hvaða afleiðingar slíkt getur haft. Til dæmis

þurfa bændur og hestamenn að tryggja að þeir hafi möguleika á að kalla til

afleysingafólk með skömmum fyrirvara, til að sinna umhirðu og fóðrun skepna og öðrum

bústörfum. Það þarf að vera fólk sem kann vel til verka og þekkir staðhætti. Best er að

vinir, vandamenn eða nágrannar hjálpist að og undirbúi sig fyrir að leysa hver annan af.

Hver og einn ætti að gera skriflega viðbragðsáætlun þar sem fram koma m.a. eftirtaldar

upplýsingar:

  • Nöfn, heimilisföng og símanúmer þeirra sem leita má til
  • Fjöldi búfjár og staðsetning þeirra í húsum og beitarhólfum
  • Upplýsingar um veikindi, burði og aðra mikilvæga þætti varðandi skepnurnar
  • Leiðbeiningar um helstu verk, s.s. fóðrun og mjaltir
  • Kort yfir beitarhólf
  • Upplýsingar um fóður, s.s. staðsetningu og birgðir
  • Upplýsingar um mikilvægasta tækjabúnað

Áætlunina þarf að yfirfara og endurskoða reglulega.

Svína- og alifuglabændur þurfa einnig að athuga að fólk getur hugsanlega smitað svín og

alifugla og því er óæskilegt að fólk með inflúensueinkenni sé að störfum í svína- og

alifuglahúsum.

Ítarlegar upplýsingar um einkenni inflúensu, smitvarnir og fleira er að finna á vefsíðunni

www.influensa.is.

laugardagur 23 febrúar 02 2019
Nýjustu fréttir
Yfirlýsing fagráðs um velferð dýra vegna máls Brúneggja...
Yfirlýsing frá Dýralæknafélagi Íslands 2.desember...
Silja Unnarsdóttir, Kristbjörg Sara Thorarensen, Helga Høeg...

Dýralæknatal, búfjársjúkdómar og saga

fæst hjá DÍ 3000 kr (dyr@dyr.is)

Atvinnuauglýsingar

Dýralæknastofa Dagfinns leitar að dýralækni í smádýrapraksís. Fullt eða hlutastarf kemur til greina.

 Upplýsingar í síma 5523622.

eða netfangi gauja@dagfinnur.is

Dýraspítalinn í Garðabæ óskar eftir að ráða afleysingardýralækni.

Um er að ræða frá áramótum og til 1. september 2018.

Stöðugildið er 100%. Reynsla skiptir ekki öllu máli en mikilvægt er að viðkomandi tali og skilji íslensku eða sé með mjög góða enskukunnáttu.

Dýraspítalinn í Garðabæ er rótgróinn spítali sem eingöng sinnir smádýrum.

Nánari upplýsingar fást með að hafa samband við undirritaða Hanna M. Arnórsdóttir dýralæknir hanna@dspg.is Jakobína Sigvaldadóttir dýralæknir bina@dspg.is Björn Árnason framkvæmdastjóri  bjorn@dspg.is